Hệ thống quản lý

Điều động định kỳ
23/08/2012
Các nhân viên bảo vệ sẽ được điều động luân chuyển giữa các mục tiêu định kỳ ba tới sáu tháng hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Mục tiêu của hoạt động này là ...
DMCA.com Protection Status