Warning! - Fake Companies using our name.

10/05/2019, 20:11 PM

[ WARNING!!!]

THIS IS NOT LONG HOANG'S STAFF!

59837268_451389828964679_7485861966653685760_n

- Our Company does not hire security staffs who are elderly and skinny.

- Only High ranked limited members of Long Hoang have 3 stripes shoulder-strap. Normal security staffs who are frequently on duty do not have 3 stripes.

= > This uniform is an old version of Long Hoang Company, we stopped using this type uniform a long time ago. This suject somehow got the old version of our uniform, then harassed and disturbed others.

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng xấu đã xử dụng hình ảnh của Bảo vệ Long Hoàng để thực hiện những hành vi phạm pháp, gây ảnh hưởng đến các cá nhân cũng như doanh nghiệp trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi muốn cho các cá nhân cũng như Doanh Nghiệp biết thêm thông tin của Dịch Vụ bảo vệ Long Hoàng như sau:

1. Bảo vệ Long Hoàng là 1 trong những đơn vị đầu tiên được cấp phép quản lý, đào tạo bởi Bộ Công An , nên tất cả những quy định về đồng phục, cầu vai, nón , giày... đều phải thực hiện theo qui định của BCA (https://thuvienphapluat.vn/…/Thong-tu-45-2009-TT-BCA-C11-hu… )

DSC04560

2. Công Ty Long Hoàng không có bất kỳ trung tâm môi giới việc làm nào bên ngoài. Khi nhân viên mới xin việc thì Long Hoàng không thu bất kỳ khoản phí nào của nhân viên ( nếu phát hiện nhân viên thuộc công Long Hoàng thu phí dù chỉ là 1000 VNđ, Long Hoàng sẽ lập tức sa thải nhân viên đó.

For more details, please kindly access Long Hoang's official website: www.baove.com

- Hotline: 19001230.

Long Hoàng send our most respectful thanks to all the customers who have been choosing and believing in our services for the last 20 years.

 

We truly appreciate you - our precious cilents!

Reviews
DMCA.com Protection Status