Long Hoang Hot News

Ranked A celebrities and singers partied like "crazy" in Long Hoang Company's year end celebration.
06/01/2020
Dam Vinh Hung, Noo Phuoc Thinh, Quang Ha, Quang Le, Quach Thanh Danh, etc. performed "hot" songs and famous singles during year end party of Long Hoang Company.
Warning! - Fake Long Hoang Security Companies.
21/11/2019
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Long Hoàng® hoạt động hơn 20 năm về lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, là công ty đầu tiên được quản lý và đạo tạo bởi Bộ Công An, đạt ISO 9001:2015 do hiệp hội quản lý và đánh giá chất lượng Quacert cấp.
Long Hoang Company donated 10 tons of rice to people with "difficult" circumstances!
02/10/2019
Trong dịp Vu Lan vừa qua, bà Bùi Thị Hà, Tổng giám đốc Tập đoàn Long Hoàng, phát hơn 1.000 phiếu gạo, tương đương 10 tấn gạo đến người dân nghèo TP.HCM.During Vu Lan festval, Miss Bui Thi Ha, General Director of Long Hoang compnay, donated over 1000 rice ...
Long Hoang gave 1000 children Mid-Autumn Festival presents in Can Tho city.
02/10/2019
General Director Bui Thi Ha with all the staffs and members of Long Hoang Company had contributed Mid-Autumn Festival gifts to more than 1000 children in Can Tho city.
Warning! - Fake Companies using our name.
10/05/2019
Nowadays, there are various fake companies take Long Hoang's brand and name to run illegal activities, affecting negatively to individuals and businesses. Therefore, we want to provide our official information as follow to make sure that customers and clients can avoid getting harmed by ...
DMCA.com Protection Status