Traditional songs of Long Hoang

23/08/2012, 14:49 PM

NIỀM TIN  LONG HOÀNG 
                    

   Dẫu cho bao nhiêu nhọc nhằn khó khăn, dẫu cho bao nhiêu gian nan hiểm nguy, chẳng ngại ngần, chẳng lo sợ nào cùng nhau vươn tới tương lai.
   Sát vai nhau cùng nhau tiến lên, sẽ luôn mang niềm tin ở bên, có Long Hoàng có an toàn, dù gian khó chúng tôi không màng .Sẽ luôn , đáng tin, tạo nên một niềm tin khắp nơi,vững lòng,vững bền, sẽ luôn là ngôi sao sáng soi. 

Điệp khúc :  

Có Long Hoàng , sẽ có an toàn chẳng ngại ngần với những gian nan.

Bao nguy khó sẽ vượt qua,sẽ mang một niềm tin sáng tươi-Long Hoàng. 

 

 

Nói ráp :

Sát vai nhau cùng nhau tiến lên, sẽ luôn mang niềm tin ở bên, có long hoàng có an toàn, dù bao gian khó chúng tôi không màng .Long Hoàng, number one, hãy vươn lên và tự tin nào !Long Hoàng number one, người chiến thắng sẽ là chúng ta ! Long hoàng, đẳng cấp tự tin.Long Hoàng, chiến thắng thành công.

Reviews
DMCA.com Protection Status