Diễn tập PCCC hàng năm của các mục tiêu

16/12/2016, 08:34 AM

Diễn tập PCCC tại Lotte Mart Nam Sài Gòn

 

Hình ảnh diễn tập PCCC tại FTown

Huấn luyện PCCC tại khu vực Nhơn Trạch

Reviews
DMCA.com Protection Status