Thông Báo: Nhận quà Trung Thu 2012

21/09/2012, 08:24 AM

Nhân dịp Lễ Trung Thu 2012 , Tổng Giám Đốc Long Hoàng tặng quà Trung Thu cho con của tất cả Nhân Viên trong hệ thống Long Hoàng. Đề nghị tất cà nhân viên (có con nhỏ) của tất cả các khu vực, mục tiêu , gửi Danh Sách về cho Chị Hồng _ HCNS.  Sau đó , từ ngày 25 dến ngày 30 lên Văn Phòng Tổng Công Ty gặp Chị Hồng để nhận quà Trung Thu.

Mọi chi tiết xin liên hệ: (08) 35124930 – 35120408 – 38992370 – 35128772 – 35128773 – 36013089

Phòng HCNS  (line 20), P.Nghiệp Vụ line: 25

 

Reviews
DMCA.com Protection Status