Manager Assistant Recruit

21/06/2014, 14:52 PM

-          CHUYÊN NGÀNH : ĐẠI HỌC LUẬT HOẶC QUẢN TRỊ

-          LƯU LOÁT TIẾNG ANH GIAO TIẾP

-          LƯƠNG THỎA THUẬN

-          CÓ KINH NGHIỆM

-          TOÀN THỜI GIAN CỐ ĐỊNH

-          LÀM VIỆC TẠI HCM

-          YỀU CẦU : BẰNG ĐẠI HỌC

-          SỐ LƯỢNG : 1

Reviews
DMCA.com Protection Status